Tala om det, en kampanj, ett upprop och en manifestation om biverkningar efter 💉

I november 2021 startade jag kampanjen #talaomdet för att få fler att prata om biverkningar de fått efter sprutorna. Som alltfler känner till har exceptionellt många misstänkta biverkningar rapporterats in efter massvaccineringen med de experimentella genterapi-injektionerna. Över 360 dödsfall har hittills rapporterats in och nästan 10 000 misstänkta allvarliga biverkningar. Siffror som kan vara mellan … Fortsätt läsa Tala om det, en kampanj, ett upprop och en manifestation om biverkningar efter 💉