Det bör inte vara glädjande för våra beslutsfattare att en människa känt sig tvingad till ett ofrivilligt kroppsligt ingrepp

Sten Bäckström

Sten Bäckström

Styrelsemedlem MoD, Civilingenjör, Sollentuna

Förvaltningsdomstolen i Falun har avslagit över 100 överklaganden av Region Dalarnas krav på att medarbetare ska uppvisa giltigt vaccinationsbevis för covid-19. Region Dalarna kräver uppvisande av vaccinationsbevis för både befintlig personal och vid nyanställningar.

Överklaganden har framför allt åberopat Grundlagens förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Regeringsformen 2 kap. 6 § lyder:

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…”

Regeringsformen 2 kap. 6 §

Förvaltningsdomstolen har nu beslutat att ett krav på vaccination för ny eller fortsatt anställning inte kan jämställas med att någon påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Rätten menar också att vaccinationsbevis för befintliga eller blivande medarbetare står i proportion till det ansvar och den skyldighet Region Dalarna har – som vårdgivare och arbetsgivare – att vidta skyddsåtgärder.

Som grund för sitt krav på vaccination hävdar 1:e vice ordförande i regionstyrelsen Sofia Jarl, C, att syftet är att skydda regionens patienter. Hon glädjer sig också åt att flera medarbetare valt att vaccinera sig på grund av beslutet.

MoD anser att rättens beslut är ett steg i helt fel riktning för mänskliga rättigheter i Sverige. Vi anser att Grundlagens intention inte bara handlar om fysiskt påtvingade kroppsliga ingrepp utan även måste omfatta tvång i form av hot om uppsägning. Hot om uppsägning är en form av påtryckning som hotar försörjningen för den anställde och dennes familj. För en arbetssökande innebär en nekad anställning en risk för försörjningen och är därför en otillbörlig påtryckning som bör liknas vid tvång.

MoD anser att det är beklagligt att en förtroendevald politiker uttrycker glädje över att människor genom påtryckningar valt att genomgå en medicinsk behandling de inte önskar.

Därutöver anser MoD att Regeringsformens formulering i 2 kap. 6 § måste tas i beaktande:

“Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

Regeringsformen 2 kap. 6 §

Det är ett betydande ingrepp i en människas personliga integritet att kräva känslig medicinsk information som är skyddad av sekretess. Det bör inte vara tillåtet för en arbetsgivare att begära sådan information, varken från en anställd eller en arbetssökande.

Angående Region Dalarnas åberopande av skydd för patienter är det idag belagt att vaccin inte skyddar mot smittspridning av covid-19 i någon avgörande utsträckning. Detta har också illustrerats väl av att smitta sprids i miljöer där samtliga är vaccinerade och att även vaccinerade insjuknar.  Normala smittskyddsåtgärder inom sjukvården, såsom att använda skyddsutrustning och att stanna hemma vid sjukdom räcker för patienternas säkerhet.

MoD kräver:

  • Ingen arbetsgivare ska få utöva påtryckningar mot anställda att genomgå en särskild medicinsk behandling genom hot om uppsägning.
  • Ingen arbetsgivare ska få kräva utdrag ur känslig, sekretessbelagd sjukvårdsinformation under anställningsprocessen
  • Ingen ska övertalas, pressas, eller tvingas att ta särskilda läkemedel för att få ha kvar sina medborgerliga rättigheter, jobb eller möjlighet att delta i samhället fullt ut. 

Partiet MoD är ett parti som samlar människor från höger till vänster och från norr till söder. Vi är enade bakom kraven på att mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefriheten ska respekteras och kommer att arbeta tillsammans tills kraven är uppnådda. 

Vid frågor ring eller sms:a Sten Bäckström, styrelsemedlem MoD, på 070-201 97 07

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
4.3 3 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
1 Comment
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
trackback

[…] Det bör inte vara glädjande för våra beslutsfattare att en människa känt sig tvingad till ett … […]

Mer från MoD

Relaterade inlägg

1
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x