Sök
Stäng denna sökruta.

Över 3600 har nu skrivit under uppropet om att lägga ner Kavla upp och stoppa de farliga mRNA-sprutorna!

3962

Antal som skrivit under hittills
Spela videoklipp
2022-07-29 (uppdaterad 2022-11-25)

“Bannlys denna foliehatt omedelbart” fick jag läsa om mig själv i en rubrik i Aftonbladet för ett år sedan.

Anledningen var att Aftonbladet i samarbete med Expo hade kartlagt mig och andra som valt att kavla ner istället för att kavla upp för de nya mRNA-sprutorna. Eftersom jag tagit initiativ till kampanjen Kavla ner utsågs jag av Aftonbladet till en ledare för den svenska “antivaccinrörelsen” och hängdes ut likt en kriminell i tre stora artiklar samt på löpsedlar. Mina goda argument, som att det är en mänsklig rättighet att kavla ner ville de inte publicera. En före detta moderat gruppledare i riksdagen, Lars Lindblad hade läst om mig i Aftonbladet och tyckte att mitt engagemang för den mänskliga rättigheten att Kavla ner var så provocerande att jag omedelbart borde bli uppdragslös och inte längre kunna försörja mig varför han twittrade sin uppmaning om att jag skulle bli bannlyst. Vilket Aftonbladet gjorde en artikel av och mina kunder dessvärre hörsammade i den häxjaktstämning som rådde. Till saken hör att Lars Lindblad vid tillfället jobbade för PR-byrån (Kekst) som också hade AstraZeneca och Pfizer som uppdragsgivare.

Nu ett år senare har jag förlorat alla mina uppdrag som pr-konsult och kommunikatör samt större delen av det framgångsrika företag jag vid tillfället drev.

Men jag ångrar ingenting. Tvärtom är jag stolt att jag har stått upp för mänskliga rättigheter och demokrati trots de påhopp, förlöjliganden och försök att tysta mig som jag utsattes för av både okända och mina tidigare vänner.
Men nog om mig.

Nu är det hög tid att de som har pressat, uppmuntrat och uppmanat människor att ta de experimentella mRNA-sprutorna med löfte om att de skulle vara säkra och effektiva ber om ursäkt och gör vad de kan för att ta sitt ansvar i detta allvarliga läge.
De så kallade covidvaccinen hade lett till exceptionellt många biverkningar meddelade Läkemedelsverket i Läkartidningen den 27 april 2021. Detta var alltså en månad innan kändiskampanjen Kavla upp drog igång för att få fler att vilja ta de nya sprutorna som skulle stoppa covid-19.

Rekordmånga allvarliga biverkningar har sedan dess fortsatt att strömma in.
Över 12 045 rapporter om allvarliga biverkningar av covidvaccinen har nu kommit in till Läkemedelsverket varav över 400 stycken avser dödsfall. Det är 10 gånger fler än normalt skrev Dagens medicin den 22 juni i år. Samtidigt är underrapporteringen stor. Någonstans mellan 1-10 procent av alla biverkningar rapporteras in. Troligen i det lägre spannet. Unga och friska har fått hjärtfel, hamnat i rullstol, fått blodproppar och dött i sömnen. En ny diagnos har hittats på, SADS – Sudden adult death syndrom för att förklara de nya plötsliga dödsfallen. Samtidigt vittnar många kvinnor om menstruationsrubbningar och ihållande blödningar som en biverkning. Och om möjligt ännu mer alarmerande så har barnafödandet minskat drastiskt i en aldrig tidigare skådat omfattning nio månader efter att den så kallade massvaccineringen mot Covid-19 startade rapporterar DN och flera andra medier.
Hur många fler tecken och varningssignaler behövs för att alla som trodde på de nya sprutornas effektivitet och säkerhet ska inse och erkänna för sig själva och öppet att de hade fel och blev lurade?
Jag förstår att det är jobbigt att ha blivit lurad. Jag förstår också att många har känt sig pressade att kavla upp och att en del i god tro har pressat andra att kavla upp armen för sprutan. Men nu när vi med all önskvärd tydlighet kan se att sprutorna som såldes in som säkra och effektiva vaccin inte alls var några säkra och effektiva vaccin är det nu dags att ni till fullo inser detta. Ni kan börja göra rätt och be om förlåtelse för de fel ni begått och istället tillsammans med oss kräva att de som är ytterst ansvariga tar sitt ansvar eller avgår.

Det som skett och fortfarande sker är en fruktansvärd tragedi och en medicinsk skandal utan motstycke. Det behöver erkännas vitt och brett så att vi kan få stopp på detta vansinne.

Ett steg på vägen är att kampanjen som fick mig att bli människorättsaktivist ideellt på heltid under ett år nu visar vägen genom att offentligt lägga ner. Ni som deltog ville göra gott genom att “skapa en positiv hype att låta sig vaccineras” som Michael Bindefeldt beskrev det i Resumé den 20 maj 2021. Tyvärr har många ungas liv och hälsa istället blivit förstörda.
Nu är det därför dags att ni som propagerat för att Kavla upp visar att ni tar avstånd från kampanjen och hjälper till att få slut på denna tragiska sprutcirkus som bara tjänar ett fåtal personer och deras portföljer.

Detta är vad som behöver ske enligt vad jag och många med mig anser. 

  • Kampanjen Kavla upp behöver läggas ner omgående och offentligt.

  • Den så kallade “vaccineringen” mot Covid-19 behöver stoppas omedelbart.

  • En oberoende kriskommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor pressades att ta de farliga och osäkra genterapisprutorna.

  • De som är ansvariga för att dessa övergrepp och kränkningar av våra mänskliga rättigheter har kunnat ske behöver ta sitt ansvar eller avgå. Om de inte självmant tar sitt ansvar eller avgår så behöver de avskedas i väntan på att juridiska processer tar vid.

  • Ordentligt med resurser behöver avsättas för att hjälpa de som blivit sjuka av sprutorna.

  • Läkemedelsbolagen som sålt produkterna behöver få näringsförbud tills de tar sitt fulla ansvar oavsett vad de juridiska avtalen säger. Moraliskt är de ytterst ansvariga.

  • Finansieringen av Läkemedelsverket behöver göras om. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av branschen själva. Detta är vansinne och leder till korrupta beslut.

  • Styrningen av Folkhälsomyndigheten behöver göras om så att folkhälsa blir ledstjärna över allt annat. Politiker, lobbyister, läkemedelsbolag eller överstatliga organ som Världshälsoorgsnisationen ska inte kunna korrumpera myndighetens beslut eller rekommendationer som har skett under pandemin.

  • Sverige behöver bli en förebild i detta så att fler länder sluter upp för mänskliga rättigheter och demokrati igen. Värden som förtryckts under pandemin.

 

Andreas Sidkvist, ordförande nya tvärpolitiska partiet MoD och initiativtagare Kavla ner kampanjen. Tidigare hyllad PR-konsult och tågsemesterinspiratör.

För varje signatur skickas ett mejl till ansvariga på Regeringskansliet (Magdalena Andersson och Lena Hallengrens pressansvariga) Läkemedelsverket (Veronica Arthursson, enhetschef för läkemedelssäkerhet), Folkhälsomyndigheten samt till ansvariga för kampanjen Kavla upp. 

Partiet MoD kommer även driva dessa frågor i valrörelsen och efter valet. Vi kommer även kontakta pressen för att lyfta frågorna.

Stöd gärna vårt arbete genom att donera eller bli medlem

Skriv under uppropet

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

Bästa ansvariga för massvaccineringen mot covid-19,

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan? Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning av covid-19 vaccinen. I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 5 januari 2023 12 417 varav 420 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter. Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet. Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp. Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här: ”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.” Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times. Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte. Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna. För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna. Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske: Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats. En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut. Skydd för visselblåsare bör omedelbart upprättas. Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning. Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars. Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer. Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke. Andreas Sidkvist, ordförande MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

%%din signatur%%

3962 underskrifter = 94% av mål
0
4,200

Dela med dina vänner:

     

Senaste underskrifterna
3,962
Ingegerd B.
Hälleviksstrand 
apr 09, 2024
3,961
Dag E.
Lund 
apr 07, 2024
3,960
Ylva Olofsson Y.
KÖPINGSVIK 
apr 07, 2024
3,959
gunilla e.
stockholm 
apr 03, 2024
3,958
Konrad H.
74635 Bålsta 
messenger RNA skall förbjudas tills vi har 100% säkra lagar och föreskrifter som hindrar att tekniken kan användas på ett negativt sätt för mänskligheten
apr 03, 2024
3,957
Holger K.
KORSKROGEN 
När ska man sluta med Covid-bluffen?
apr 02, 2024
3,956
Andreas W.
Mellerud, Sverige 
apr 01, 2024
3,955
Isabelle W.
Kramfors 
Vill ha bort detta vaccinet som gör mer skada en nytta!!!!
mar 30, 2024
3,954
Catarina O.
65212 
mar 29, 2024
3,953
Michele L.
Bandhagen 
mar 26, 2024

Gå med i våra grupper på Facebook

Få kontakt med likasinnade. Gå med i Facebookgruppen Stoppa massvaccineringen och följ oss på FacebookYoutubeInstagramTwitter eller Telegram för att få senaste nytt och kontakt med fler modiga.

Senaste statistiken om antal allvarliga biverkningar hittar du nedan

12 780 allvarliga biverkningar varav 431 dödsfall | Biverkningsrapporter avseende covidvaccin i Sverige tom 4 maj 2023

 

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
5 2 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
17 Comments
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Martin Hoffman
Martin Hoffman
1 år sedan

När kommer födslorapporten för 2a kvartalet?
Jag har läst att sjukhus kremera dödfödda barn själva för att dölja det stora dödstalet. Hur länge ska de kunna mörka?

Krister A
Krister A
1 år sedan

Så länge de är beskyddade

Sara
Sara
1 år sedan

Hemskt, har flera runtomkring som är gravida trots injektion. Frågan är hur det går för deras barn..Läskigt är det minst sagt.

Mats Birgersson
Mats Birgersson
1 år sedan

Vad du kommer med är en grovanklagelse mot oss som jobbar inom barnsjukvården, Det du påstår har du något som hest bevis för det.

Anne Marie Caldenby
Anne Marie Caldenby
1 år sedan

De kommer aldrig att erkänna något. Vi svenska folket måste avsätta alla som ljugit för oss. De är inte våra herrar de är representanter valda av oss ,då ska de representera oss också. Annars bör de få sparken, det får de som missköter sitt jobb Inga ersättningar el. dylikt. De får leva på a-kassa.. Hur är det med allas likhet inför lagen?

Mats Birgersson
Mats Birgersson
1 år sedan

Jag tror inte svenska folket håller med dig vill avsätta den folkvalda riksdagen
Vad grundar du ditt påstående på..

Monica Thulin
Monica Thulin
1 år sedan

Tack för bästa initiativet! Alla s.k kändisar som låtit sig köpas ska vi komma ihåg, vi lägger deras namn på minnet och glömmer inte!

Mats Birgersson
Mats Birgersson
1 år sedan

Vad skall vi göra med dem?

Håkan Stenbäck
Håkan Stenbäck
1 år sedan

Globalisternas gränslösa värld måste stoppas. De är de nya Imperialisterna som inte skyr några medel för att kunna skapa sin Nya Värld. Hua…

Hans Johansson
Hans Johansson
1 år sedan

Finns egentligen inget rättfärdigande för att köra en sån kändis-kampanj för skrupellösa ”Big Pharma” och deras mRNA-Vaccin! För hur ska dessa drabbade stackars människor få upprättelse och riktig vård? Jag står på deras sida och förutsåg konsekvenserna av denna massiva PR- Kampanj, bedrövligt helt enkelt!

Mer från MoD

Relaterade inlägg

17
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x