Över 3600 har nu skrivit under uppropet om att lägga ner Kavla upp och stoppa de farliga mRNA-sprutorna!

Över 12 000 rapporter om allvarliga biverkningar har nu kommit in till Läkemedelsverket varav över 400 stycken avser dödsfall. Det är 10 gånger fler än normalt.