Sök
Stäng denna sökruta.
MoDs valsedlar

MoD överklagar valresultatet på grund av saknade röster samt kastade valsedlar

Detta brev har har skickats till Valprövningsnämnden med anledning av saknade röster på MoD. Vårt syfte med överklagan är att göra det vi kan för att se till att alla röster skall räknas samt att informera om brister i valsystemet. Totalt har vi fått in över 940 mejl om röster på MoD. Av dessa 940 personer som har mejlat har 170 också fyllt i ett formulär och kontrollerat om det finns röster på MoD i respektive valdistrikt där de röstat i Riksdagsvalet. I fem fall av dessa 170 har det inte funnits röster i deras valdistrikt i riksdagsvalet. Något som vi även dubbelkontrollerat inom MoD. I en rad andra fall går de inte avgöra om röster lagts på MoD då röster på Övriga partier har klumpats ihop. Vi har av tidsbrist valt att endast fokusera på Riksdagsvalet i denna överklagan och har ej tittat närmare på röster i kommun- eller regionvalet.

Bästa Valprövningsnämnd,

Jag skriver till er i egenskap av ordförande (och behörig firmatecknare och valansvarig) för nya tvärpolitiska partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati. Vi samlar människor från höger till vänster och norr till söder som är för alliansfrihet, medicinsk valfrihet och ökat lokalt och nationellt självbestämmande.

Vi gick starkt framåt som nystartat parti och har snabbast tillväxt per månad i antal väljare sedan start, strax efter Nyans. I år blev vi femte största parti av partierna utanför riksdagen. 

För att bibehålla en tilltro till det svenska valsystemet är det av yttersta vikt att varje röst på ett parti räknas på ett korrekt sätt samt att valsedlar som lagts ut tillhandahålls till väljarna. Vi har anledning att tro att så inte har varit fallet gällande MoD av nedanstående anledningar.

I SVT:s Rapport den 13 september 2022 framkom att en röst på Mänskliga rättigheter och demokrati som är en del av vår partibeteckning underkändes under rösträkning på Länsstyrelsen i Uppsala.  Vi kontaktade därför samtliga Länsstyrelser för att få besked om på vilka grunder de underkänner respektive godkänner handskrivna röster på Mänskliga rättigheter och Demokrati och inom något dygn fick vi besked att samtliga Länsstyrelser hade räknat eller skulle komma att räkna en röst på Mänskliga rättigheter och Demokrati som en röst på MoD. Innan vårt mejl och Rapports rapportering hade Länsstyrelserna dock bedömt röster på Mänskliga rättigheter och Demokrati olika. Länsstyrelsen i Stockholm och Uppsala som vi känner till underkände initialt röster på handskrivna valsedlar med texten Mänskliga rättigheter och Demokrati. 

Rapport gick den 14 september, dagen efter deras första inslaget, ut med en rättelse om att Mänskliga rättigheter och demokrati visst finns som ett parti. De missade dock att säga att vår fullständiga partibeteckning och det som står på de förtryckta valsedlarna är MOD – Mänskliga rättigheter och Demokrati. 

Vi har dock anledning att misstänka att fler röster kan ha underkänts på felaktiga grunder än den som vi kunde se underkändes i Rapport. Vi har därför bett människor som röstat på oss att fylla i ett formulär och meddela om de kan se någon röst på MoD i det valdistrikt där de röstat. För 8 av de 160 rapporter som våra väljare har skickat in så finns ingen röst på MoD trots att vi har väljare som säger att de har röstat på MoD i respektive distrikt i riksdagsvalet. Vi har även dubbelkontrollerat detta samt undersökt möjlighet att rösten räknats i ett uppsamlingsdistrikt dit röster som avlagts sent kan hamna. I tre av sju distrikt fanns röster på MoD i uppsamlingsdistriktet för respektive distrikt och det skulle alltså kunna vara MoDs “saknade” röster. Men i 5 av rapporterna saknas röst på MoD i både röstandes valdistrikt och i uppsamlingsdistriktet. 

Lågt räknat innebär det att ca 3 % av våra röster kan ha blivit underkända om dessa siffror är representativa för övriga distrikt. Därtill kommer potentiella bortsorterade röster på MoD som lagts i distrikt där minst en röst blivit godkänd på MoD och vi alltså inte kan dra några slutsatser om ogiltiga röster på MoD då vi inte vet hur många som faktiskt har röstat på MoD just i det distriktet.

Vår farhåga är därför att en hel del röster på MoD kan ha blivit ogitligförklarade då partiet är nytt och okänt och vår skriftliga partibeteckning (som rösträknare i regel har utskriven på lappar) bara är MoD men på på våra valsedlar och den godkända symbolen för partibeteckningen står det M🌻D – Mänskliga rättigheter och Demokrati. Vilket i en vallokal i Göteborg (Olskroken) bland annat har gjort att rösträknare har plockat bort och kastat våra förtryckta namnvalsedlar och meddelat vår riksdagskandidat att de kastat de valsedlar han lämnat tidigare då de hävdat att partiet inte finns eftersom de inte har haft koll på att våra valsedlar hör ihop med partibeteckningen MoD. 

Giltiga varianter  av röster på MoD enligt förhandsbesked och hur det sett ut i praktiken har skilts åt.
Sedan tidigare innan valet har vi blivit meddelade av Valmyndigheten att en röst på Partiet MoD eller bara MoD ska räknas som en röst på oss. Nu har vi alltså fått besked av samtliga Länsstyrelser att även en handskriven valsedel med texten Mänskliga rättigheter och Demokrati ska räknas som en röst på MoD då det ingår i symbolen för vår partibeteckning. Efter flertalet inkomna rapporter om att våra röster trots detta inte har räknats i uppskattningsvis minst 3 procent av distrikten yrkar vi på omräkning av övriga partiers röster, omräkning av ogiltiga röster och om inga av MoDs saknade röster hittas yrkar vi även på omräkning av samtliga röster i samtliga aktuella valdistrikt till riksdagsvalet. 

 

Yrkande till valnämnden.

MoD yrkar på att nämnden beslutar att upphäva länsstyrelsens beslut om att fastställa valresultatet gällande Riksdagen tills en kontrollräkning av rösterna i de valdistrikt där det finns otvetydiga rapporter om saknade röster på MoD. 

De distrikt vi tills dags datum är medvetna om saknade röster på MoD i riksdagsvalet är dessa:

  • Biskopsgården Norra, i Göteborg, saknas minst 2 handskrivna röster på MoD.
  • Järnvägsgatan-Söderslättsgatan, Trelleborg, saknas en handskriven röst på MoD, valförrättarna hävdade vid kontroll av röstande att partiet MoD ej var registrerat.
  • Skövdes uppsamlingsdistrikt. Röstande röstade i Wien. Saknas en handskriven röst på MoD.
  • Husum saknas en handskriven röst på MoD, Mänskliga rättigheter och Demokrati

Med vänliga hälsningar,

Andreas Sidkvist, ordförande MoD

 

Tre röster på MoD i Riksdags-, kommun- och regionfullmäktige.

 

För kännedom, detta är vad Valnämnden kan besluta om enligt deras svar på MoDs fråga om vad vi kan yrka på.

De åtgärder som ligger inom Valprövningsnämndens befogenhet är de som framgår av 15 kap. 13-14 §§ vallagen. Inklistrat nedan.

13 §   Valprövningsnämnden ska upphäva ett val i den omfattning som det behövs och besluta om omval i den berörda valkretsen
1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för har förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning, eller
2. om någon har hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

Om rättelse kan åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

Rättelse enligt första eller andra stycket ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

Ett omval till riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige avser endast det antal fasta mandat och utjämningsmandat som tilldelades den eller de valkretsar som är berörda vid det upphävda valet. Lag (2019:923).

14 §   Om det vid en sammanräkning som avses i 14 kap. 18-24 §§ har förekommit avvikelse från föreskriven ordning och det inte är osannolikt att avvikelsen har inverkat på utgången av sammanräkningen, skall Valprövningsnämnden upphäva sammanräkningen och uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta den rättelse som behövs.

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
0 0 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
15 Comments
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Anette
1 år sedan

Bra jobbat

Annina Koch
Annina Koch
1 år sedan

Min man fick aldrig sin röstsedel trots att vi bor på samma adress. Röstsedeln kom dagen efter valet gjordes. Brevets adressering var rätt, ändå kom den inte i tid. Så det har definitivt förekommit ”slarv” i valet.

Marie Persson
Marie Persson
1 år sedan

Känner också personer vars röstsedel aldrig kommit fram. Så blir det när post i bästa fall utdelas varannan dag…verkar som varannat brev också “kommer bort”. Detta trots att personer bott på samma plats sedan förra valet.

Magnus Johansson
1 år sedan

Hela valet bör göras om eftersom alla som ville rösta inte hann på grund av köer.

lars K
lars K
1 år sedan

Att inleda brevet med “Bästa valnämnden” och avsluta det med “Med vänliga hälsningar” visar på naivitet oc flathet från MoD:s sida. Sidkvist och MoD behöver lära sig att skärpa tonen gentemot korrupta myndigheter för att vara trovärdigt !!!

Senast redigerad 1 år sedan av lars K
Astrid Rahlen
Astrid Rahlen
1 år sedan
Svara  lars K

Håller inte med. God ton hör till hyfs och vinner i längden. Det är absolut inte att vara flat, tvärtom smart

Helene Fransson Bournerias
Helene Fransson Bournerias
1 år sedan

Hej Jag utlandsröstade MoD per post i god tid.
Materialet för utlandröstning innerhåller inga förtryckta valsedlar.
Den valsedel jag postade var därmed handskriven med benämningen MoD.
Man tvivlar alltid på om rösten kommit fram vid poströstning eftersom brev lätt kan försvinna på vägen, men efter vad ni säger tvivlar jag än mer!
Mitt valdistrikt är Apladalen i Värnamo. 1 röst har räknats i det distriktet.
Var det min röst?
Vänligen
Helene Fransson Bournerias

Ulle
Ulle
1 år sedan

Jag röstade på Mod i riks och region i Värmland. Vet inte om den har räknats.

Nake Tufekciev
Nake Tufekciev
1 år sedan

Det saknades valsedlar på Lidingö och Östermalm

Pia
Pia
1 år sedan

Heja er !! Har aldrig tyckt att jag velat engagera mig i politik tidigare men nu behövs det verkligen krafttag för att få landet och världen på rätt köl igen. Tack för ert engagemang!!

Bert
Bert
1 år sedan

Ja. Era valsedlar saknades i flera lokaler. Vet inte om ni skickat till alla. Det krävs väl att man haft minst 1% i föregående val för att få dom tryckta och utlagda gratis?

Mer från MoD

Relaterade inlägg

15
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x