Skydda pressfriheten, skriv under uppropet för att stoppa lagen om utlandsspioneri!

Upprop till försvar för en 256 årig svensk unik pressfrihet som ledande politiker nu vill avveckla utan folklig debatt eller förankring i samband med NATO-medlemskap