Sök
Stäng denna sökruta.

Andreas Sidkvist anmälan av Syre till Medieombudsmannen MO

Mod och dess partiledare Andreas Sidkvist har i flera artiklar i tidningen Syre utsatts för en attack där Syres journalist Daniel Vergara försöker måla upp en bild av partiet och Andreas som inte stämmer med verkligheten. Varken Mod eller Andreas Sidkvist har fått någon möjlighet att svara på de grova anklagelserna. Artiklarna och de grova påhoppen har lett till att Andreas engagemang i Miljömagasinet har blivit omöjligt. MoD liksom Andreas Sidkvist har därför anmält Syre till Medieombudsmannen, MO för att få Syre att klandras för att ha brutit mot det pressetiska regelverket. Nedan anmälan från Andreas Sidkvist i dess helhet. 

2023-07-27 – Andreas Sidkvist anmälan av Syre till Medieombudsmannen för artikel i pappersutgåvan av Syre i maj 2023 med rubriken Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet samt den digitala versionen av artikeln som publicerades 29 april 2023 här: https://tidningensyre.se/2023/29-april-2023/konspiratoriker-forsoker-ta-over-miljomagasinet/

Skäl till anmälan

Kortfattat handlar anmälan om att belysa den publicitetsskada som Syres publicering av artikeln med rubriken “Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet” har orsakat undertecknad personligen och min möjlighet att utföra det styrelsearbete för tidningen Miljömagasinet jag åtagit mig. Min bedömning efter att ha läst Mediombudsmannens klandringar av andra medier är att Syres artikel förtjänar att klandras av många orsaker och med starka ordalag. Det kan även bli aktuellt att stämma tidningen för ärekränkning.

Resultatet av Syres smutskastningsartikel har blivit att flera ledande skribenter och styrelseledamöter har hoppat av Miljömagasinet som en direkt följd av Syres publicering. Publiceringen kom även några dagar innan Mediestödsnämnden skulle fatta slutgiltigt beslut om Miljömagasinet skulle få fortsatt mediestöd. Den 3 maj fattades definitivt beslut om att Miljömagasinet inte fick något mediestöd för årets utgivning. Vilket medfört att tidningen nu är akut hotad av konkurs då utgifterna för löner och distribution är större än intäkterna och flera anställda har genom facket tagit tidningen till Stockholms tingsrätt gällande att sätta bolaget i konkurs. Den 4 april mejlade undertecknad en krisplan för Miljömagasinet där jag föreslår ekonomiskt nödvändiga nedskärningar och en möjlig nystart om tidningen inte skulle få fortsatt mediestöd. Den interna och konfidentiella krisplanen har sedan läckts av någon inom styrelsen eller möjligen av någon anställd till den konkurrerande tidningen Syre som sedan har publicerat valda delar av krisplanen i samma artikel som jag nu anmäler.

Till saken hör att tidningen Syre ägs av Mediehuset Grön Press AB som i sin tur ägs av Lennart Fernström. Lennart Fernström äger även näst största aktieposten i Miljömagasinet Alternativet AB med ett aktieinnehav på över 20 procent, en andel strax under dess grundare Peter Eller. Drygt en fjärdedel av tidningen ägs av olika mindre och lokala Miljöpartistiska organisationer. Övriga mindre aktieposter ägs framförallt av enstaka individer. 

Enligt uppgifter från flera engagerade i tidningen så har Lennart Fernström tidigare i början av 2000-talet fått ett löfte av Miljöpartiets tidigare språkrör Åsa Romson om att få köpa tidningen för en symbolisk summa. Miljömagasinet var då Miljöpartiets tidning. Detta blev dock aldrig verklighet men Lennart fick senare en stor donation avseende den aktiepost han nu äger. Problemet med Lennarts aktieinnehav är dock att Miljömagasinet och Syre konkurrerar om en liknande läsekrets och Lennarts intresse i Miljömagasinets överlevnad kan därför ifrågasättas. Särskilt med tanke på Syres senaste attacker mot undertecknad och Miljömagasinet som beskrivs utförligare längre fram. 

För att mitt engagemang i Miljömagasinet ska bli begripligt kommer här en bakgrund till att jag valde att engagera mig i Miljömagasinets överlevnad från första början. 

Mitt engagemang i Miljömagasinets överlevnad

Min ambition när jag som gammal läsare av Miljömagasinet engagerade mig i tidningens överlevnad efter årsskiftet och blev invald i styrelsen i april var att hjälpa till att rädda tidningen som jag genom åren uppskattat. Miljömagasinet startades samma år jag föddes (1981) av samma människor som sedan var med och fick in Miljöpartiet i riksdagen. Tidningen var under många år Miljöpartiets tidning och lokala avdelningar äger fortfarande cirka en fjärdedel av tidningen, även om många lokala MP-föreningar inte tycks vara medvetna om det eller inte längre har något intresse av tidningen.

Sedan ett antal år betecknar Miljömagasinet sig som en politiskt oberoende tidning. Miljöpartiet å sin sida har inofficiellt förklarat att de numera ser den gröna tidningen Syre som sin främsta mediekanal idag. 

Miljömagasinets största ägare och grundare är dess politiska chefredaktör Peter Eller. Jag lärde känna Peter efter årsskiftet i år då jag kontaktade tidningen för att presentera mig, MoD och några av de idéer jag hade som skulle kunna få Miljömagasinet på fötter igen. Jag hade då läst i tidningen vid nyår att det var krisläge.

Min ingång i det hela var att jag representerar ett tvärpolitiskt människorätts-, demokrati- och fredsparti som driver frågor som den gamla miljö- och fredsrörelsen har eller borde ha ett stort intresse av. Varav många fortfarande antogs vara läsare av Miljömagasinet eller skulle kunna bli det igen. Jag berättade också att partiet grundades av flera läkare, advokat och avhoppade politiker från fem riksdagspartier varav flera från Miljöpartiet som var allvarligt oroade av utvecklingen i Sverige då de diskriminerande vaccinpassen infördes i december 2021. Vidare förklarade jag att MoD är den politiska delen av den folk- och proteströrelse som startade på grund av förtrycket av de som kallades “ovaccinerade” under den av WHO utlysta pandemin. Jag är själv tidigare medlem i Miljöpartiet och som ung var jag aktiv i Ung vänster.

Jag hade en handfull möten med Peter Eller och Miljömagasinets dåvarande ordförande Arne Wallrén och vi fick god kontakt. Jag träffade även flera av de anställda och några av de som skriver för tidningen och pratade dessutom många gånger med en av de mest engagerade personerna från föreningen Miljömagasinets vänner. Jag fick en mycket god kontakt även med dessa personer. Några kände till mig sedan tidigare genom mitt engagemang för att inspirera fler att ta tåget på semestern. 

Miljömagasinet var för övrigt på plats och bevakade den Tågsemesterträff med över 1000 personer som jag och min dåvarande kompanjon anordnade i Stockholm i mars 2019 som var vårt företags första event. Året efter blev jag och min tågsemesterkompanjon utsedda till Årets miljöinspiratörer av Naturvårdsverket i konkurrens med bland andra Johan Rockström. Aftonbladet nominerade oss till Årets miljöhjältar och vi agerade som Världsnaturfondens ambassadörer i en kampanj för att rädda planeten tillsammans med bland andra komikern Anders Jansson och artisten Jill Johnsson. Min karriär gick som på räls och mitt engagemang hyllades. Men det var innan covid-19 förändrade förutsättningarna för allt.

Vår andra tågsemesterträff som skulle vara sista helgen i mars 2020 fick vi ställa in med kort varsel och marknadsföring av tågresande var inte längre aktuellt på flera år. Jag fick då tid att engagera mig i annat och började sätta mig in i allt som hade med pandemin, restriktioner och så kallade säkra och effektiva vaccin att göra istället. 

Peter var efter våra många möten intresserad av att jag skulle ingå i styrelsen och han uppmanade mig att värva flera andra personer som kunde vara lämpliga då mycket av tidningens arbete utfördes av ideella krafter som delvis kom från de aktiva i styrelsen. 

Förutsättningarna för ett gott samarbete mellan mig, min partikollega som också invaldes i styrelsen och Miljömagasinet tycktes vara goda. Jag tyckte det var en perfekt matchning. Jag var villig att bidra med min kompetens inom webbdesign, marknadsföring och PR samt med det breda kontaktnät jag skaffat mig både genom mitt arbete med att inspirera till tågsemester och mitt nuvarande arbete som ordförande för demokrati- och människorättspartiet MoD. Totalt förfogar jag över sociala mediekanaler och e-postlistor med uppåt 50 000 personer som skulle kunna vara en lämplig målgrupp för det nya uppdaterade Miljömagasinet jag såg framför mig. 

På den extrainsatta årsstämman för Miljömagasinet valdes jag den 2 april in som ordinarie styrelsemedlem (utan några invändningar) och fick även förfrågan att vara ordförande på årsstämman vilket jag åtog mig med kort varsel. Med på årsstämman fanns även två representanter från näst största ägaren Lennart Fernström. De båda representanterna för Lennart Fernström var tidigare anställda på Miljömagasinet men nu anställda av konkurrerande tidningen Syre som ägs helt av Lennart Fernström genom bolaget Mediehuset Grön Press AB. Benita Eklund och Charlotte Wester som de båda representanterna från Syre och Lennart heter tycktes något förvånade över min närvaro på årsstämman och under mötet tar plötsligt Charlotte Wester upp sin mobil och tar en bild av mig sittandes som mötesordförande. Jag misstänkte redan då att bilden inte var tagen som en spontan idolbild utan skulle vidarebefordras till Charlottes uppdragsgivare Lennart som “bevisföring” för vad som hade hänt med tidningen som Lennart en gång blivit lovad att ta över av Miljöpartiets dåvarande språkrör Åsa Romson. Lennart Fernström som för övrigt fått sitt cirka 25 procentiga aktieinnehav i Miljömagasinet genom en gåva som givaren idag ångrar. 

Det som hade hänt och som näst största ägaren i Miljömagasinet Lennart Fernström inte hade räknat med var alltså att undertecknad hade etablerat mig som en ledande figur i Miljömagasinet. En tidning som var en direkt konkurrent med hans egen tidning och som han enligt flera källor hade hoppats kunna ta över, liksom han gjort med flera av de andra tidningarna som nu ingår i Lennart Fernströms tidningshus Mediehuset Grön Press AB. 

Vad skulle Lennart göra åt detta tro? 

Svaret kom några veckor senare då jag blev uppringd av journalisten Daniel Vergara från tidningen Syre. 

När jag tackade ja till intervjuförfrågan visste jag inte om att Daniel hade ett förflutet som reporter på Expo och att hans specialitet fortfarande var att göra verkliga eller (i mitt fall) påhittade kopplingar till högerextremism i de artiklar han skriver. 

Något misstänksam efter Aftonbladets och Expos uthängningsartiklar om mig och alla som valde att Kavla ner, där jag pekades ut som en av hjärnorna bakom svenska antivaccinrörelsen så valde jag ändå att spela in intervjun. Något som visade sig vara en god idé även om jag inte hade kunnat föreställa mig hur absurt vinklad artikeln till slut skulle bli. Mina svar på Daniels frågor står jag självfallet för och jag fick även korrekturläsa mina svar. Även ledningen inom Miljömagasinet fick läsa mina svar och mitt inspelade samtal med Daniel och en utav dessa personer upplyste mig efteråt om att hon höll med om allt och tyckte intervjun var väldigt bra. 

När sedan artikeln kom så var inramningen och utformningen en regelrätt attack mot mig, MoD och Miljömagasinet. Ordet högerextrem nämndes 23 gånger i artikeln som hade titeln “Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet”.Tolv gånger användes olika böjningar av ordet konspirationist, sju gånger användes Putinist och fyra gånger användes ordet klimatförnekare. 

Jag skrev en debattartikel där jag bemötte dessa grova påhopp och förtal men mitt svar på artikeln ville inte Syre publicera däremot publicerades den av fem andra oberoende medier. Istället skrev Syre en uppföljande artikel där de rapporterade att flera ledande personer hade hoppat av som skribenter på grund av Syres smutskastningsartikel om mitt engagemang i Miljömagasinet. Både jag och personer inom Miljömagasinet tolkade Syres artiklar som en direkt attack med syfte att skada tidningen som sedan tidigare kämpade för sin överlevnad. 

Inom en vecka efter Syres upprepade smutskastningsartiklar fattade sedan Mediestödsnämnden deinitivt beslut (den 3 maj) om att Miljömagasinet inte skulle få något mediestöd för året. Tidningens fortsatta existens är därmed akut hotad. 

Efter Syres upprepade smutskastningsartiklar om mig och MoD samt med Lennart Fernström som näst största ägare i Miljömagasinet bedömer jag nu att mina möjligheter att verka för tidningens överlevnad är borta. 

Jag kommer därför att avsäga mig mitt förtroendeuppdrag som styrelsemedlem i tidningen då jag inte längre känner det stöd som är nödvändigt för att genomföra de helt nödvändiga nedskärningar och moderniseringar av tidningen som behöver göras omgående för att tidningen inte ska sättas i konkurs. Om de drastiska nedskärningar som jag föreslog i början av april inte omgående verkställs, riskerar enskilda styrelsemedlemmar också att bli personligt betalningsskyldiga för bolagets skulder på grund av bristande ansvarstagande.

Efter Syres attack mot mig, MoD och Miljömagasinet har mitt inflytande blivit återkommande ifrågasatt av de som inte känner mig eller är oroliga på grund av den skändliga bild av mig och MoD som målats upp. Mina förslag på nödvändiga nedskärningar och moderniseringar har jag vid flera tillfällen mejlat och även presenterat för styrelsen utan att lyckas få det stöd som behövs för att beslut ska kunna fattas. För den tänkta målgruppen som jag önskade nå genom Miljömagasinet med budskap om fredssamtal istället för mer vapen till kriget i Ukraina, alliansfrihet istället för underkastelse till militäralliansen NATO, yttrandefrihet istället för nya lagar som begränsar yttrande, press- och tryckfriheten, mer lokalt självstyre istället för att ge bort mer makt till odemokratiska institutioner har jag nu utmålats som ett högerextremt spöke. Utan någon möjlighet att ge något svar på tal i Syre.

Mitt skriftliga svar på Syres allvarliga attack mot mig, MoD och Miljömagasinet som jag mejlade den 12 maj till Syre fick jag inget svar på eller publicering av i Syre. Däremot publicerades mina svar i fem andra oberoende medier. Här återges den texten:

Till försvar mot Syres desperata smutskastningsförsök av MoD och alla som försöker lyfta covidvaccinskandalen eller fredssamtal istället för mer vapen till kriget i Ukraina

För två veckor sedan blev jag porträtterad som en konspirationist och putinanhängare som umgås med högerextremister i en artikel i Syre. Artikeln skrevs i samband med att jag blivit invald i styrelsen för konkurrerande tidningen Miljömagasinet. Partiet MoD som jag är ordförande för målades i samma artikel upp som ett konspirationistiskt, klimatförnekande parti.

Ordet högerextrem används 23 gånger i artikeln, konspiration/ist används 12 gånger, klimatförneka/nde/re används fem gånger, Kreml används fyra gånger.

Om vi istället för att använda skuldbeläggning genom skeva associationskopplingar och genom repetering av fula ord som Expo och numera Syre-anställda Daniel Vergara ägnar sig åt, tittar på vad jag och MoD faktiskt står för så framkommer en annan bild.

MoD enar människor från höger till vänster som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och fred. Vi startade under årets mörkaste dag den 21 december 2021 av läkare, advokat och avhoppade politiker från fem partier som var (och fortfarande är) allvarligt oroade över den totalitära utvecklingen i Sverige och världen. Statsminister Magdalena Andersson hade ett par veckor tidigare på en presskonferens utlyst kramförbud mot alla som kunde misstänkas vara ovaccinerade. Ovetenskapliga och diskriminerande vaccinpass hade införts i Sverige. Pass som skilde de ovaccinerade från de som påstods vara skyddade genom de så kallade covidvaccinen. Att covidvaccinen inte hindrar smittspridningen och att den som var vaccinerad påstods ha ett skydd spelade ingen roll under denna mörka tid. De “ovaccinerade” skulle ändå hållas utanför samhällsgemenskapen och det argumenterades för att de “ovaccinerade” borde få betala sin vård själv eller betala sin egna begravningar.

MoDs politik bestäms av våra medlemmar och vi har hittills fått in ett par hundra motioner som medlemmar kan rösta på. Vi har ingen klimatpolitik ännu då inga motioner som fått tillräckligt stöd har inkommit i denna fråga. Men bland MoDs medlemmar finns både klimatalarmister som tror att det är kört och de som menar att hotet från klimatförändringarna är uppförstorat. Men MoD som nystartat parti har ännu inte någon klimatpolitik att presentera. Inte heller har MoD någon politik gällande Ryssland eller för den delen Kreml. Det vi är eniga om hittills är att Sverige ska hålla oss utanför NATO och militäralliansens förödande krig. Där kriget i Ukraina är det senaste kriget som understöds av USA och NATO. Vi tror att fredsförhandlingar är den enda humana vägen framåt och har argumenterat för detta.

Vi deltar i forum och sammanhang där vi kan prata om våra frågor. Senast deltog vi i en demonstration med kommunister och andra motståndare till NATO-övningen Aurora 23 i Göteborg. På Svenska bok- och mediemässan i Stockholm deltog vi för att berätta om MoDs viktigaste frågor, covidvaccinskandalen, fred, yttrandefrihet och behovet av mer demokrati. Undertecknad deltog även i ett seminarium om censuren på sociala medier samt argumenterade för mångkultur mot en författare som var kritisk till detta.

Min partikollega Stefan Torssell som beskrivs som högerextrem av Syre betraktar sig själv som borgerlig vänster men inte marxist. Han hör hemma ideologiskt hos centern på 70-talet. De kallades då för Åsa-Nisse marxister. Vart han står i NATO-frågan och gällande MoDs hjärtefråga yttrandefrihet kan den som vill höra göra i vårt samtal här. Med i partistyrelsen och som medgrundare av partiet har vi även tidigare ordföranden i Vänsterpartiet i Årsta, Martin Lööf som intervjuades här i Flamman. En av partiets medgrundare och tidigare vice ordförande är före detta miljöpartisten i 40 år, Eva Théen Johansson. Här intervjuas hon i podden Nedkavlat av undertecknad. En annan av partiets frontpersoner är MoDs populära vice ordförande och förstanamn på riksdagsvalsedeln Cecilia Strandevall. Hon var tidigare förtroendevald i Centerpartiet. Cecilia har nått hundratusentals svenskar genom sin YouTube kanal där hon bl a ställde kritiska frågor till Folkhälsomyndigheten. Med i styrelsen har vi även flygledaren Liselotte Dalén som varit förtroendevald för Sverigedemokraterna i Söderköping. Vi har även styrelsemedlemmar som tidigare röstat på Socialdemokraterna samt personer som varit aktiva i Occupy-rörelsen. Själv har jag i min ungdom varit med i Ung vänster och senare en kort period i Miljöpartiet.

Vi ser den stora bredden inom partiet som en styrka och tillgång. För att hålla ihop och vara föredömen inom politiken arrangerar vi även populära utbildningar i ickevåldskommunikation för att våra aktiva medlemmar ska bli duktiga på att kommunicera på ett sätt som skapar förståelse för sig själva, varandra och våra meningsmotståndares behov, känslor och önskemål. Vilket är grunden för en fredlig kommunikation och i längden en fredlig samhällsutveckling såsom jag och flera med mig ser det.

Vi har skrivit en handfull debattartiklar om covidvaccinskandalen, lagen om utlandsspioneri och om kriget i Ukraina. Debattartikeln om covidvaccinskandalen skrevs tillsammans med Läkaruppropet och Sjuksköterskeuppropet och artikeln och uppropet för fredssamtal mellan USA och Ryssland gällande kriget i Ukraina har skrivits under av andra demokratiska partier som Enhet och fredsaktivister från svenska fredsrörelsen. Vi har även skickat ut en handfull pressmeddelanden och deltagit på, eller arrangerat ett tiotal demonstrationer för covidvaccinskadade, fred, yttrandefrihet och mot vaccinpass och mot krav på covidvaccinering i Österrike.

De flesta av våra debattartiklar, pressmeddelanden eller information om våra aktiviteter har publicerats av medier som inte tillhör de etablerade medierna. Etablerade medier har i regel varit helt ointresserade av våra argument eller ståndpunkter. Istället har de aktivt arbetat för att framställa mitt eller partiets engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati som suspekt genom att använda ord som högerextremistitskt eller konspirationistiskt. Vilket Aftonbladet, DN och nu senast Syres artiklar visar. Efter Aftonbladets uthängning av mig som en av hjärnorna i den svenska antivacin-rörelsen så fick jag vända mig till Epoch Times för att få mitt svar publicerat om varför jag tagit initiativ till kampanjen Kavla ner – en mänsklig rättighet.

En anledning till att det svenska medielandskapet behöver breddas är just att etablerade medier aktivt och systematiskt motarbetar i princip alla som varit kritiska till ovetenskapliga restriktioner, vaccinpass, mer eller mindre tvingande “vaccinering” mot covid och den utbredda censuren av läkare, forskare och experter med andra uppfattningar än vaccinlobbyistfinansierade WHO. Samma metoder används nu för att tysta kritiska röster mot NATO eller för att smutskasta oss som tror mer på fredssamtal istället för fler vapen till kriget i Ukraina. Tillmälen som putinist och Kremlpropagandist används nu istället för att debattera sakfrågan. Denna utveckling med smutskastning istället för debatt är ett hot mot demokratin då en öppen och saklig debatt är en hörnsten i demokratin för att människor ska kunna bilda sig en egen uppfattning om olika frågor.

Tidigare Expo-anställde Daniel Vergaras smutskastningsartikel, “Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet” är ett lågvattenmärke för svensk journalistik och vi hoppas och tror att många kan se igenom den matta av smuts som läggs runt vårt helt legitima arbete för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi tar gärna en debatt med Expo eller Syres företrädare, eller med andra som ogillar våra åsikter. Men vi accepterar inte att bli smutskastade på detta sätt och vi kommer därför att göra en anmälan till Mediombudsmannen. Om vi bedömer att det finns rättslig grund kommer vi även att ta upp de allvarligaste påståendena för prövning i en rättegång.

Andreas Sidkvist, ordförande MoD, styrelsemedlem Miljömagasinet, 12 maj 2023

Mitt svar och länkar till de medier som publicerade min debattartikel finns här:

https://partietmod.se/2023/05/12/till-forsvar-mot-etablerade-mediers-desperata-smutskastningsforsok-av-mod-och-alla-som-forsoker-lyfta-covidvaccinskandalen-eller-fredssamtal-istallet-for-mer-vapen/

Istället för att publicera mitt svar på Syres smutskastningsartikel publicerade Syre istället en uppföljande artikel där de rapporterade att flera ledande personer hade hoppat av som skribenter på grund av deras artikel om mitt engagemang i Miljömagasinet.

https://tidningensyre.se/2023/27-maj-2023/profiler-lamnar-miljomagasinet-oro-for-att-mod-ska-ta-over/

Värt att nämna är att en månad innan det blev känt för Syres ägare att jag fått en aktiv roll i Miljömagasinets styrelse, publicerade Syre en annan debattartikel av mig om just vikten av fredssamtal gällande kriget i Ukraina. Vid den tidpunkten var jag tydligen värd att få medialt utrymme i Lennart Fernströms egen tidning och ansågs uppenbarligen inte vara en klimatförnekande putinist med högerextrema kopplingar. Men när jag anslutit mig till konkurrerande tidningen Miljömagasinet så skulle jag helt plötsligt rullas i tjära och fjädrar och stoppas till varje pris. 

Min publicerade debattartikel i Syre om behovet av fredsförhandlingar istället för mer vapen till kriget i Ukraina som publicerades en månad innan Syres smutskastningsartikel lanserades.

https://tidningensyre.se/2023/29-mars-2023/ukraina-behover-fred-inte-vapen/

Dagen efter Syres publicering av sin smutskastningsartikel publicerade jag även denna text på MoDs hemsida:

Syres attack mot Miljömagasinet och MoD | Vad Syre inte skriver i sin artikel –  säger vad den egentligen handlar om

Igår publicerade Syre en mycket kritisk artikel om Miljömagasinets nya styrelse där jag numera ingår, utan att nämna att Syres ägare Lennart Fernström under många år varit en av de största ägarna i Miljömagasinet (Uppdatering, Syre har nu efter att denna artikel publicerats på partietmod.se lagt till denna information som en fotnot i sina artiklar). Miljömagasinet har hamnat i ekonomisk kris, utan att Lennart eller Syre gjort något för tidningen. Har man väntat på att tidningen ska dö och hoppas på att aktierna ska skänkas till Lennart? Det var så Lennart fick sina nuvarande aktier. Något som hur som helst inte är aktuellt tack vare att den nya styrelsen är beredda att kämpa för tidningens överlevnad.

Syres artikel är ett bra exempel på varför fler nyanserade medier behövs. Medier som står utanför etablissemanget och har annat än sitt egenintresse högst upp på prio-listan. Förr i tiden var “kommunist” det fulaste man kunde vara, när nu vänstern är en del av makten och etablissemanget så är “anti-vaxxer” och “högerextrem” etiketter som kastas på alla möjliga som försöker bredda åsiktskorridoren. Är man intresserad av vem jag är och vad jag grundar mina åsikter på går det bra att läsa mer här (https://partietmod.se/?s=andreas+sidkvist) och innan mitt engagemang i MoD här (https://getupnote.com/share/notes/zyENNeIZkhdcyQ9MGvxeOWqyUuV2/b57e4e24-03a2-4f5c-b547-3ecd63a6ef05

Miljömagasinets största ägare, grundare och chefredaktör Peter Eller har länge velat köpa Lennarts aktier och ha en dialog om tidningens framtid, något som Lennart inte varit intresserad av. Att säga upp personal har nu tyvärr blivit helt nödvändigt på grund av det nya ekonomiska läget men det är inte ett beslut jag har makt att fatta själv. Att det nu finns ett par personer kvar som ändå kan fortsätta ge ut tidningen är mer än vad jag hade vågat hoppas på och trodde var möjligt. Det glädjer mig att dessa personer är kvar. Kritiken mot mitt förslag om ersättning för arbete för Miljömagasinet byggde på att Miljömagasinet skulle spara pengar genom att flytta till det kontor jag driver. Detta skulle kunna spara pengar åt Miljömagasinet och frigöra en summa som jag skulle kunna arvoderas med för att utföra mitt arbete. Och självklart är det ett mål att alla som arbetar ska ha betalt. Dock är det vanligt att personer som tar på sig ett ansvar arvoderas.

Besluten om Miljömagasinets fortsatta överlevnad ligger i många engagerade personers händer som jag känner stort förtroende för, och som vill tidningens bästa. Liksom jag själv, som har varit en prenumerant i många år. Mitt engagemang i Miljömagasinets överlevnad och utveckling är genuint och jag brinner för några av vår tids ödesfrågor:

Miljöfrågan är större än klimatet. Omställningsrörelsen behöver få samma status som teknikutveckling.

Fred istället för vapen till krig. Det brukade vara fredsrörelsens mantra.

Lokalt och nationellt demokratiskt självbestämmande istället för globalt elitstyre genom överstatliga privat finansierade och styrda organisationer. Det brukade vara vänsterns mantra.

Öppen debatt om den pågående covidvaccinskandalen och en granskning av de medier, makthavare och myndigheter som vilselett om de så kallade covidvaccinens säkerhet och effektivitet. Vi vet nu att det är en form av cellulär genterapi som gett och fortfarande ger exceptionellt många allvarliga biverkningar.

Yttrandefrihet, öppen debatt, att lyssna på båda sidor. Det brukade vara något som förekom, idag råder den alltmer aggressiva censuren och förtalet mot oss som tänker eller tycker utanför rådande narrativ. Och det är inte möjligt att ha en nyanserad debatt i de etablerade medierna när det gäller pågående krig, eller hoten mot demokratin och yttrandefriheten.

Miljömagasinet startades av samma personer som startade Miljöpartiet och lokala föreningar äger fortfarande aktier. Ursprungstidningen hette “Atombulletinen” och säger en del om den tiden. Idag hoppas jag att tidningen ska bli en del av den växande demokrati-och människorättsrörelsen, där det parti jag är ordförande för och har tagit initiativ till, MoD (Mänskliga rättigheter och Demokrati) ingår, vi är nu Sveriges näst snabbast växande parti sedan start.

Mitt mål för Miljömagasinet är framförallt att tidningen ska stå för

  • att belysa och lyfta dagens miljörörelse
  • att fler människor sluter upp i kampen för fred
  • att tidningen blir en plattform för en öppen debatt gällande covidvaccinens många allvarliga bieffekter
  • att tidningen försvarar yttrandefriheten och vågar kritisera makten från olika håll och perspektiv
  • att tidningen blir ett forum och för en diskussion om världens utveckling mot en mer global totalitär ordning som kontrolleras av icke folkvalda.

 

Hur Miljömagasinet ska kunna bli detta forum finns olika vägar för. Den roll jag har tagit är att komma med olika förslag på hur Miljömagasinet kan överleva den kris tidningen har. En kris som uppstått på grund av ett uteblivet presstöd (på grund av ändrade regler), och förmodligen delvis på grund av det bristande ägaransvar som Lennart Fernström uppvisat genom att varken engagera sig, eller låta Miljömagasinet gå sin egen väg.

Miljömagasinet kom ut med sitt första nummer 1981, det var samma år som jag föddes, och jag kommer kämpa för dess överlevnad så länge jag kan och får förtroende att göra det.

Nästa nummer av Miljömagasinet går till tryck på torsdag.  Är du snabb kan du hinna teckna en prenumeration och få ditt första nummer redan till nästa vecka för att läsa mer i Sveriges första gröna alternativ i svensk press. Då ökar du även möjligheterna att få läsa mer om det som jag och många med mig idag saknar i svensk press. Prenumeration tecknar du här: https://www.miljomagasinet.se/

Andreas Sidkvist, styrelseledamot Miljömagasinet, 30 april 2023

Länk till ovanstående text finns här:
https://partietmod.se/2023/04/30/syres-attack-mot-miljomagasinet-och-mod-vad-syre-inte-skriver-i-sin-artikel-sager-allt-om-vad-den-egentligen-handlar-om/ 

Länkar till allt som relaterar till Syres smutskastningsartikel, inklusive min inspelade intervju med Daniel Vergara finns här:

https://tidningensyre.se/2023/29-april-2023/konspiratoriker-forsoker-ta-over-miljomagasinet/ 

Syres egna publicerade kommentar från läsare om sin egen smutskastningsartikel:

 

Citat om Syres artikel publicerad av Syre själva under rubriken Syre engagerar! på sid 62 i samma nummer som artikeln publicerades. (den digitala versionen av artikeln kom ut före den tryckta papperstidningen)

Bland läsarkommentarerna framgår att flera läsare helt har införlivat bilden av mig som en högerextrem antisemitisk konspiratoriker i sitt medvetande. 

 

Cyklade

Bra artikel i Syre om hur konspirationsteoretikern Sidkvist försöker ta över Miljömagasinet. Jag visste att partiet Mod var ute och cyklade men det är ännu värre än jag trodde.

Max

 

Måltavla

Heja Syre, ni går från klarhet till klarhet… En sån där artikel säger mycket mer om er än om er måltavla, och jag blev ännu gladare att jag tackade nej när er säljare ringde och ville prångla på mig en prenumeration.

Kristina om Miljömagasinartikeln

 

Bristfälliga 

Bra att ni belyser att grov antisemitism kan förekomma överallt, även i miljösammanhang. Konspirationsteorier tror jag oftast används när de egna sakargumenten är klart bristfälliga.

Absalom om Miljömagasinartikeln

 

Patetiska

Ni är patetiska i eran brunsmetning av meningsmotståndare. Jag känner Andreas och han är så långt ifrån högerextrem som man kan komma. Pinsamt!

Cecilia om Miljömagasinartikeln

 

Usch

Usch! Vem föreslog honom till styrelsen?

Göran, suppleant i Miljömagasinets styrelse om att en konspiratoriker valts in

 

Bräker

Är det EXPO eller Syre som bräker? Aha, Vergara igen.

Nicke om Miljömagasinartikeln

 

Lögnaktiga

Detta tar faktiskt priset som den mest lögnaktiga artikel jag någonsin har läst.

Helinä om Miljömagasinartikeln

 

—-

Summering, skäl till anmälan av Syres artikel till Medieombudsmannen.

  • Jag har efter Syres smutskastningsartiklar varav jag nu anmäler den första (som publicerades den 29 april på tidningensyre.se och i pappersutgåvan som kom i början på maj) inte fått möjlighet att besvara de grova anklagelser och förvrängda bild av mina åsikter som framförs i artikeln trots att jag skickat in en debattartikel med mina svar och även inbjudit till debatt för att kunna svara på kritiken. 
  • Skadan av publiceringen är omfattande då mitt arbete för Miljömagasinet har omöjliggjorts, människor som jag tidigare har sett upp till och även jobbat med har tagit avstånd och även hoppat av den tidning jag engagerat mig för att rädda. En mycket negativ nidbild av mig som en klimatförnekande, putinist med antisemitiska högerextrema kopplingar har etablerats i Syres kanaler vilket gjort mitt arbete med att nå nya målgrupper och skapa engagemang för fred, demokrati och mänskliga rättigheter så gott som omöjligt.
  • Syres artikel är ett praktexempel på en dålig publicering som hotar en öppen debatt, mötes- och åsiktsfrihet genom sitt sätt att skuldbelägga enskilda för andras åsikter genom utstuderad så kallad “guilt by association” metodik som tycks syfta till att skrämma människor från att våga associeras med undertecknad eller de sammanhang jag deltar i då hotet om uthängning tydligt framgår med artikeln som avskräckande exempel. Målet tycks vara att utestänga mig och mina meningsfränder från alla “legitima”sammanhang genom att skapa ett drev och genom den etablerade “cancelkulturen” frysa ut mig från det offentliga samtalet eller plattformar där jag kan göra min röst hörd.
  • Syres artikel är också ett exempel på hur ett oansvarigt medieföretag använder sin plattform för att försvaga demokratin genom att återkommande starta drevliknande kampanjer för att smutskasta partiledaren för Sveriges snabbast växande demokratiska parti sedan start utan att ge möjlighet till genmäle. Extra anmärkningsvärt är att smutskastningsartikeln skrivs av en direkt konkurrerande tidning till Miljömagasinet och att ägaren av Syre, Lennart Fernström har stora personliga och konkurrerande ägarintressen i båda tidningarna.
  • Denna anmälan är av särskild vikt då tendensen att smutskasta oliktänkande istället för att ta en debatt tycks öka inom medierna och det är därför viktigare än någonsin att MO tydligt tar ställning och agerar för att betona vikten av en god medieetik. 

 

Andreas Sidkvist, avgående styrelsemedlem Miljömagasinet, 27 juli 2023

Andreas Sidkvist 30mars2022 NV 1536x908 1
Foto: Torbjörn Sassersson, Manifestationen Tala om det, 30 april 2022.

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
0 0 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
0 Comments
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Mer från MoD

Relaterade inlägg

0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x
Få senaste nytt från MoD

Skriv upp dig och få vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad. Max ett mejl i veckan.