🥁 RiksdagskandidaterNA 🥁

Spela videoklipp

Dåren lever för dagen, filosofen lever för evigt!

Jag heter Gustaf Rydelius och är 31 år gammal. Min hemort är Göteborg och jobbar på ett café här i Göteborg. Jag har tagit på mig ansvaret i mitt liv att önska sanning och att älska visdom. Ända sedan jag var 17 år gammal har jag flitigt forskat på egen hand inom ett antal ämnen såsom filosofi, religion, historia och geopolitik.
Sedan 2015 har jag hållit flera offentliga föreläsningar och just nu pågår en föredragsserie som jag håller i om ekonomisk och politisk historia. Föreläsningarna spelas in kontinuerligt och går att finna på min Youtube-kanal som även är en del av min egna personliga aktivism. Jag fick även 2013 möjlighet att hålla en fristående föreläsning på Göteborgs universitet om ”Världens sju underverk.”

Mitt ifrågasättande gällande den värld vi lever i går tillbaka till tonåren som sagt, då jag insåg att det fanns maktstrukturer som inte berättades om i skolan eller i media. Maktstrukturer som har kontrollen över vårt öde. Min aktivistiska bana började för 10 år sedan inom Occupy- rörelsen, då mitt strävande och intresse gällande att ta itu med korruption och en förverkligande av en rättvisare värld fick komma till uttryck.
Därigenom hittade jag min livsbana i att kartlägga var den ekonomiska och politiska makten befinner sig någonstans; hur de har utvecklats genom tiderna samt vad de djupgående problemen är? Utifrån mitt perspektiv såklart, men viktigast av allt, vad vi kan göra åt problemen i nutid i den här världen! Detta har varit mitt intresse och en form av aktivism ganska länge.

Således, min forskning om filosofer, historia och religioner inspirerade mig att resa till andra kulturer. Dessa ansträngningar gav mig en stor variation av upplevelser som till exempel att leva och lära mig principerna för permakultur på en gård i Portugal. Jag besökte också en shaman i norra Mongoliet samt 20 av 29 stater i Indien där jag 2018 genomförde ett helt självsponsrat forskningsprojekt om indisk historia som man kan finna på min blogg. Jag strövade runt i Egyptens öken för att sedan få en glimt av ett av världens sista stående underverk: Giza-pyramiderna. Dessa livserfarenheter har gjort mig världsvan då jag även har studerat och lärt mig flera språk som sedermera har bidragit till en större ödmjukhet och en växande mognad i min personliga utveckling genom åren.

Vi har den världen som vi förtjänar. För att se problemen bör vi titta oss själva i spegeln. Med en enkel och cynisk uppfattning om världen så som den är, så må det vara lätt att tro att ingenting någonsin kan förändras – men precis som universum i sig så finns det inte något som är så oundvikligt som förändringen i sig självt. Om det är frihet vi söker så kan jag tillägga att vi inte är här enbart för att göra vad vi vill göra; frihet finner man primärt i strävan efter att göra det som är rätt.
Varje nation, gemenskap eller familj har det värde likt de karaktärerna som utgör komponenterna i den konstellationen. Det är då intressant att notera att de samhälleliga resultaten som vi ser idag nu står mitt framför oss – nämligen på gränsen till självförstörelse.

En av de gemensamma nämnarna i sökandet efter en grundlig förståelse av forntida civilisationer är att i verkligheten misslyckades de alla. Varför misslyckades de antika civilisationerna? Genom en generell totalitär oligarkisering av samhället där ”de få” vidhöll makt och levde ett frikostigt liv på bekostnad av slavar! Detta ifrågasätter meningen med våra egna liv – och utmanar också vår framtid.
Som jag personligen ser det är de kvardröjande budskapen från tidens gång tydliga; om vi inte helt förstår vår historia, då är vi dömda, eftersom historien tvingar oss att ställa intelligenta frågor som kan ge oss svar på vår överlevnad som art.

Var kommer vi att vara om 1000 år? Kommer vi att bli ihågkomna som en civilisation som hade något men som missbrukade det vi hade och som därför förlorade det? Kommer vi som individer någonsin att bli verkligt fria? Hur når vi sann frihet för alla? Kommer vi att bli en civilisation som blir en bortglömd sida i historien? Eller väljer vi att förena vår förståelse och till sist utvecklas till något större?
Jag har inte svaren på det här frågorna men jag förblir en optimist och tror på förändring trots hur korrupt världen än är. Jag är även övertygad om att nästkommande samhällsförändring måste komma från en plats av kunskap, idealism, intelligens och pragmatism. Då blir framtiden vad den är ämnad för att vara – fri, oberoende och rättvis!

Jag vill kandidera för MoD på grund av att jag vill använda mig av mina kunskaper och ackumulerade livserfarenheter för att ta striden mot dagens maktordning. Jag ser det helt naturligt för mig i mitt liv att genomföra en politisk resa tillsammans med likasinnade i ett parti. Min kandidatur härrör även från viljan att realisera den värld vi alla vill se och som är möjlig. Jag vill se att vårt parti blir ett seriöst alternativ i riksdagsvalet, och kanske kan vårt parti vara ett embryo för kommande generationer. Att våga stå upp för det som är rätt, jämlikhet och att arbeta tillsammans mot en värld utan fattigdom, slaveri och frihetsberövande.

Meningen med att ha en civilisation är den personliga, vetenskapliga och socio-ekonomiska utvecklingen i form av en bättre och mer fungerande välfärdsstat. Men även upphöjningen av det mänskliga sinnet till högre filosofiska principer. De maktintressen som styr världen idag har som sitt syfte att förtrycka en sådan utveckling, vilket gör att vi står på randen av kollaps: ekonomiskt, etiskt, politiskt. Jag har gått med i Mod för att vända den här trenden, men också återinföra tilltron till institutionerna i vårt samhälle – institutioner som inte har levererat det dom ska!

Jag har inte deltagit i något politiskt parti innan men jag var delaktig i Occupy-rörelsen i Göteborg 2012 som aktivist!

Partiet MoD innebär för mig att en gång för alla skapa ett seriöst alternativ som kan stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati i en värld där dessa begrepp har blivit tomma ord. Sedan jag var tonåring har den här insikten mognat: ”för att lösa de problem vi står inför idag som civilisation, måste vi ha ett öga på den moderna men även ett öga på den antika världen.” Med andra ord: vill vi förstå oss på problematiken vi står inför idag måste man studera vad roten av problemen är rent historiskt. Sedermera, för att se in i framtiden så behöver vi studera dagens trender. Genom en sådan kritisk analys har man större möjligheter att komma fram till en koherent konklusion gällande den världsordning som råder idag. Genom koherens kan man komma fram till rationella lösningar som kan vara till största nytta rent socio-ekonomiskt! Detta är vad MoD innebär för mig; en grupp av människor som är intresserade av att titta på problemen vi står inför och ta på oss ansvaret att lösa de problemen.

 • Vad jag vill fokusera på är att genom socio-ekonomiska reformer ta fighten med dagens oligarki, genom att ta tillbaka makten till folket på bekostnad av de totalitära krafter som idag existerar.
 • Av-privatisering i den offentliga sektorn.
 • En mer rättvis resursfördelning och hantering.
 • Ett utökande av den politiska demokratin i form av införandet av maktdelningsprincipen.
 • Även att rättsstaten ska tillgodose ett utökande av ekonomisk demokrati genom att förstatliga den svenska centralbanken genom att ta bort oberoende ställningen centralbanken har idag, införa bankdelningslagar och dirigism.
 • Storskaliga moderna infrastrukturprojekt som enar landet.
 • En modernisering av den svenska välfärdsstaten.
 • En decentraliserad massmedia.
 • Ett svenskt uttåg ur EU.
 • Nej till Nato inträde.
 • Expropriering av den svenska vapenexporten och samtidigt förändra industrin till fredliga syften.
 • Att själv bestämma över sin egna kropp.
 • Ett nytt rymdprogram som kommer bringa teknologisk utveckling och höja kulturen i form av ett gemensamt projekt.
 • Ett infrastrukturprojekt för tredje världen, för att på ett seriöst sätt elliminera fattigdomen.
 • Ett utbildningssystem som utökar de kritiska tänkandet, ett system som inte primärt förbereder oss inför att bli en kugge i ett marknadssystem utan förbereder oss hur vi ska bli bättre människor.
 • En avreglering av övervakningssystem.
 • Ett förbud emot A.I.
 • En ”big tech” delningslag.
 • Men jag vill inte bara att vi presenterar idealistiska, politiska och ekonomiska reformer (som jag spenderar hela mitt liv med att studera och analysera) utan att även att hela vårt samhälle inifrån genom att realisera den tidlösa förståelse att lyckliga medborgare har klokheten av att leva väl.

Demokrati betyder för mig offentligt deltagande i politiska beslutsamhetsprocesser. Men för att vi, ”folket”, ska kunna delta på bästa sätt i beslutsamhetsprocesser så behöver vi förstå oss på vad politik och ekonomi är. Därmed kan inte demokrati lyckas som ett socio-ekonomiskt projekt, om inte de som uttrycker sitt val är beredda att välja klokt. Det verkliga skyddet för demokratin är därför utbildning. Bara en utbildad och kunnig befolkning kan leda sig själva!

För mig är också yttrandefriheten, religionsfriheten samt frihet från rädsla demokratiska principer som jag håller högt. Genom att studera historia så har jag kommit till en tydlig insikt om att: ”verklig individuell frihet inte kan existera utan ekonomisk säkerhet och oberoende.” Med andra ord: behövande människor är inte fria människor. Så för att stärka demokratin behöver vi stärka våra konstitutionella och medborgerliga rättigheter.

En rättsstat bör sträva mot ett mer jämlikt samhälle både politiskt och ekonomiskt. En rättsstat ska skydda sina medborgare från yttre hot i form av hegemonisk maktdominans från de ledande stormakterna. Men också av inre hot i form av totalitära, oligarkiska intressen. Med andra ord intressesfärer som inte sätter det Svenska folkets intresse i första rummet utan istället driver en global policy för den lilla elit som idag dikterar villkoren på en global nivå. Staten bör finnas till för att visa oss, ”folket”, alternativ om vad som utgör ett lyckligt liv. Jag tror på att socio-ekonomiska reformer bör resultera i att möjliggöra en jämlik strävan efter lycka. Ett liv där vi människor kan leva med oss själva och av naturen i frihet – på ett sätt som inte leder till en destruktiv relation. Det goda livet så att säga!

Jag kommer att bringa kreativitet, intelligens, min kunskap gällande politisk och ekonomisk historia. Samt så har jag mycket erfarenhet av att tala inför en större församlingar då jag håller föredrag kontinuerligt. Jag är också snäll, omtänkam och ansvarstagande person och vill använda mitt stroa bultande hjärta till något annat än att förändra samhället till det bättre.

Böcker, research, intresserad av musik (indie pop rock, blues), jammar en del, skriver en del poesi.

Gustaf Rydelius

aktivist, filosof

Följ mig gärna på Steemit där jag skrivit ett 50-tal artiklar på olika historiska teman (på engelska) eller på YouTube där jag planerar att börja lägga upp några av mina aktuella föredrag igen.

5 2 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
1 Comment
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Björn Johansson
Björn Johansson
1 år sedan

Hej Gustaf!

Har du varit i kontakt med Kent Werne ännu? Den mannen borde granskas och belysas idag. För vems räkning skrev han sina böcker om konspirationsteorier egentligen? Någon journalistisk gärning var det ju sannerligen inte. Varför gick han aldrig till botten med vad vår nuvarande statsminister egentligen fick uträttat på Bilderbergmötet?

Vänligen Björn Johansson i Örebro

Gillar du denna kandidat?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl

Rösta på dina favorier, bli medlem i MoD

Bli medlem i MoD och var med och bestäm innan årsmötet den 2 april vilka som ska få representera partiet i riksdagen.

1
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x