Sök
Stäng denna sökruta.

Inbjudan till MoDs nomineringsmöte den 18 april 2022

Bra att känna till inför den ordinarie Årsstämman 21 maj

Den 21 maj kommer MoD att ha sin ordinarie Årsstämma med bland annat val av styrelse och övriga ärenden enligt partiet MoDs stadgar som du kan läsa här.

Motioner och förslag på frågor som kan ingå i MoDs valmanifest kommer att behandlas på partiets ordinarie Årsstämma. Motion och förslag till frågor att ingå i valmanifest ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 april och mejlas till motioner@partietmod.se

Väl mött den 18 april, på plats eller via länk!
MoDs styrelse