Sök
Stäng denna sökruta.

MoD är Sveriges snabbast växande parti sedan start

Vi engagerar folk från höger till vänster, från söder till norr som förenades under pandemin för att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans.

Vi står för medicinsk valfrihet, alliansfrihet, yttrandefrihet, fred och mer lokalt självstyre istället för globalt elitstyre.

MoDs EU-valmanifest

Tryck på texten här för att ladda ner MoDs “EU-valmanifest som pdf.

Se MoDs EU-valmanifest som en video på Youtube här.

10 grundprinciper för MoDs politik

Denna lista bygger på de mest populära motionerna av MoDs medlemmar fram till januari 2024
1. Individens självbestämmande

Vi fastslår att varje individ är suverän över sin egen kropp och sitt eget sinne och har rätt till personlig frihet, inklusive kroppslig integritet och personligt beslutsfattande.

2. Demokratiskt styre och folkets makt

Vi förespråkar att samhället ska styras demokratiskt av folket genom en decentraliserad styrform där myndigheterna är ansvariga inför folkets vilja och makt.

3. Mänskliga rättigheter och rättvisa

Vi är engagerade i att skydda och respektera mänskliga rättigheter och strävar efter rättvis och icke-diskriminerande behandling av alla individer i samhället.

4. Äganderätt och samhällsansvar

Vi anser att individer har rätt till ägande, samtidigt som de förvaltar och bidrar till gemenskapen, och vi värdesätter solidaritet och samarbete för att uppnå gemensamma mål.

5.Yttrandefrihet och transparens

Vi försvarar kraftfullt rätten till fri åsikts- och yttrandefrihet och arbetar för ökad öppenhet och transparens i alla samhällssektorer.

6. Skydd av personlig integritet och transaktionsfrihet

Vi kämpar för att minska övervakning och skydda personuppgifter, stärka rätten till privatliv och säkerställa individens integritet. Dessutom betonar vi vikten av transaktionsfrihet; så som rätten att genomföra anonyma transaktioner med kontanter, som en viktig del av att skydda individens ekonomiska frihet och självbestämmande.

7. Nationell suveränitet och självbestämmande:

Vi anser att demokratisk makt inte bör överföras utomlands och att alla befogenheter som förts ut ska återföras för att bevara nationell suveränitet.

8. Rättigheter till naturresurser och miljöskydd:

Vi erkänner folkets rätt till naturresurser och betonar vikten av att skydda naturens regenerativa förmåga. Med en djup vördnad för livet och naturens intelligens strävar vi efter att bevara och vårda vår planet för framtida generationer.

9. Kunskapsbaserad politik

Vi sätter stor vikt vid att fatta beslut baserade på välunderbyggd kunskap och objektiv information för att säkerställa välgrundade och effektiva politiska åtgärder.

10. Fredliga lösningar och diplomati

Vi är engagerade i att främja fred och förespråkar användningen av diplomati och dialog som de främsta medlen för konfliktlösning. Vi tar ställning mot våld och vapenmakt och strävar efter att bygga relationer och samarbete grundade på ömsesidig respekt och förståelse, både nationellt och internationellt

Hör varför folk blir medlemmar i MoD

Spela videoklipp

Är vi rätt för varandra?

Utvalda inlägg

Hjälp oss lyckas, donera till MoDs valfond

Matchmaking

Summering MoD 2023

En trailer för filmen om MoD

MoD ett av Sveriges snabbast växande partier

MoDs 10 viktigaste frågor

De här frågorna hade föreslagits och röstats fram som de viktigaste av MoDs medlemmar t.o.m. september 2021. MoDs politik bygger på medlemmarnas motioner. Gå med idag om du vill vara med och påverka!

Här MoDs valmanifest inför riksdagsvalet 2022.

MoD har även åtta krav som var anledningen till att partiet startades. 

MoDs kampanjer och upprop

Fredsmanifestation 14 april kl 14 i Stockholm

Israel 🕊 Palestina

Fredsuppropet

MoD i siffror

0
Antalet medlemmar i MoD
0
Antal månadsgivare
0
Antal lokala MoD-utskott i Sverige
0
Antalet prenumeranter på MoDs nyhetsbrev
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Tid kvar till EU-valet den 22 maj till 9 juni 2024

MoDs 8 grundkrav

Mod är ett tvärpolitiskt parti som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati, vi enades vid bildandet, 21 december 2021, bakom följande krav. Övrig politik bestäms av medlemmarna.

Sluta diskriminera "ovaccinerade" - Förbjud vaccinbevisen helt

Vaccinbevisen minskar smitta lika lite som vaccinen och ska därför avskaffas helt överallt omgående. Ingen ska diskrimineras på grund av sin medicinska status.

Skriv under uppropet om att regeringen ska avskaffa vaccinationsbevisen helt på nejtillapartheid.nu

Nej till tvång

Ingen ska pressas att ta de ej färdigtestade injektionerna mot covid-19. Informerat samtycke där riskerna med injektionen tas upp behöver säkerställas för de som verkligen vill låta sig injiceras med det som branschen själva kallar cellulär genterapi.

Stärk grundlagen

Det finns ingen vetenskaplig grund för att införa undantagslagar med anledning av covid-19. Pandemilagen behöver skrotas permanent och våra grundlagsskyddade rättigheter ska gälla och grundlagen ska stärkas inte ändras som nu är planen.

Här regeringens pressmeddelande om behovet av grundlagsändringar.

Stoppa censuren

Vi behöver stärka yttrandefriheten och se till att kritiska röster inte längre tystas. Den ensidiga rapporteringen och censuren av kritiska röster gällande covidpolitiken och från de vaccinskadade är ett hot mot demokratin.

När till och med en av de mest citerade Harvard-professorerna inom epidemiologi och infektionssjukdomar svenske Martin Kulldorff censureras av Twitter är det hög tid att säga stopp.

Stoppa allmänna vaccineringen mot Covid-19

Sprutorna är varken säkra eller effektiva och ingen ska uppmuntras att ta dessa då de gjort mer skada än nytta för tiotusentals människor och det finns fungerande säkra alternativ.

Gå med i vår Facebookgrupp Stoppa massvaccineringen för att visa ditt stöd för kravet. 

Hjälp till de vaccinskadade

De mellan 100 000 till en miljon människor (i värsta fall) som beräknas lida av allvarliga biverkningar efter covidsprutorna behöver få hjälp omgående. De ska få adekvat behandling, stöd och ersättning i proportion till sina skador.

Hör några av de som drabbats på talaomdet.se

Ställ ansvariga till svars

De som är ansvariga för att ha pressat, tvingat eller övertalat människor att ta de ej färdigtestade, endast villkorligt godkända covidsprutorna behöver ställas till svars. Det som har skett bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter som deklareras i Nürnbergkonventionen.

En grupp advokater och domare har inlett en sorts folkets rättegång inspirerad av USAs  Grand Jurysystem där ansvariga för covidbrott nu anklagas inför öppen ridå.

Hela Sverige

Sverige behöver helas från den osunda och farliga uppdelning som våra så kallade ledare har skapat. För att detta ska kunna ske behöver de övergrepp som begåtts belysas och de som agerat i rädsla behöver förstå detta och förlåta sig själva och rikta sin ilska mot de som skrämts för att uppnå sina syften.

Sagt om MoD

 

Så här kan du bli delaktig idag

  1. Bli medlem eller stödmedlem här.  

  2. Engagera dig lokalt i något av våra 55 lokala utskott. 

  3. Följ oss på Facebooksidan Partiet MoD eller på Instagram.

  4. Skriv upp dig för nyhetsbrevet nedan.

  5. Sprid ordet om att vi finns och att alla som vill stå upp för mänskliga rättigheter nu kan göra det genom att bli medlemmar i MoD.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Följ MoD och våra sidor i sociala medier